«Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL»

«Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL»

«Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL» Διάρκεια:   42 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL» απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνικούς (ΙΤ). Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι...
«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος»

«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος»

«Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woocommerce» Διάρκεια: 30 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woo commerce» απευθύνεται σε διευθυντικά...
«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές»

«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές»

«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές» Διάρκεια:   28 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές» απευθύνεται σε Ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων  που...
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» –  (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» – (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» Διάρκεια:   60 Ώρες (Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους A’» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση...