Επιχορηγούμενα
Σεμινάρια από την ΑνΑΔ!

Η A&C Komodromos Trading CO LTD οργανώνει σεμινάρια Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά επιδοτούμενα απο την ΑνΑΔ. Η ομάδα μας επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση!

βελάκι-κάτω-σεμινάρια

Ρωτήστε μας!

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για οποιεσδήποτε απορίες και διευκρινήσεις.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας, για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σεμινάρια με την
A&C Komodromos

Η A&C Komodromos Trading Co Ltd είναι Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) εγγεγραμμένο από τον φορέα  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και παρέχει εκπαίδευση σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οργανώνουμε Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια με ποικίλα θεματολογία την οποία και προσπαθούμε κάθε χρόνο να αναπτύσσουμε για να καλύψουμε τις ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αγορά.

Στην ομάδα μας υπάρχουν εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση από τον φορέα  Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) και εκπαιδευτές με υψηλά προσόντα στον τομέα τους.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε υψηλό επίπεδο προγραμμάτων εκπαίδευσης και  κατάρτισης με γνώμονα μας  πάντοτε τις υψηλές προδιαγραφές της ΑνΑΔ.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση σε εργαζόμενους και άνεργους με προγράμματα τα οποία είναι επιχορηγημένα 80% -100%  από την ΑνΑΔ.

Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Μονοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

(100% Επιδότηση)

Σεμινάρια τα οποία υλοποιούνται στον χώρο εργασίας σας ή
εξ αποστάσεως και είναι αποκλειστικά για άτομα
της εταιρείας σας.

Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια

(80%-100% Επιδότηση)

Σεμινάρια τα οποία υλοποιούνται σε εκπαιδευτικό χώρο της εταιρείας μας ή εξ αποστάσεως  και απευθύνεται  σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/οργανισμών και άνεργους.

σεμινάρια

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου το οποίο έχει ισχύ εφ όρου ζωής.