«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» Διάρκεια:   60 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άνεργους...
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Β’ (Απόγευμα)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Β’» Διάρκεια:   60 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άνεργους...
«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος» Α’ (Απόγευμα)

«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος» Α’ (Απόγευμα)

«Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woocommerce» Διάρκεια: 30 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woo commerce» απευθύνεται σε διευθυντικά...
«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος» Α’ (Απόγευμα)

«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος» Β’ (Πρωί)

«Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woocommerce» Διάρκεια: 30 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woo commerce» απευθύνεται σε διευθυντικά...
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Β’» – (Απόγευμα)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Β’» Διάρκεια:   60 Ώρες (Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση...