«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές»

«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές»

«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές» Διάρκεια:   28 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές» απευθύνεται σε Ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων  που...