«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» Διάρκεια:   60 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άνεργους...
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Β’ (Απόγευμα)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Β’» Διάρκεια:   60 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άνεργους...
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Β’» – (Απόγευμα)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Β’» Διάρκεια:   60 Ώρες (Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση...
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» Α’ (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» – (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» Διάρκεια:   60 Ώρες (Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους A’» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση...