«Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με HTML και CSS για αρχάριους»

«Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με HTML και CSS για αρχάριους»

«Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με HTML και CSS  για αρχάριους» Διάρκεια: 42 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με HTML και CSS  για αρχάριους» απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνικούς (ΙΤ). Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους...
«Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL»

«Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL»

«Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL» Διάρκεια:   42 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP και MYSQL» απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνικούς (ΙΤ). Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι...
«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος»

«CMS WordPress-Woocommerce Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος»

«Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woocommerce» Διάρκεια: 30 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress-Woo commerce» απευθύνεται σε διευθυντικά...
«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές»

«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές»

«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές» Διάρκεια:   28 Ώρες Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές» απευθύνεται σε Ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων  που...
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» –  (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» – (Πρωί)

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους Α’» Διάρκεια:   60 Ώρες (Κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) Περιγραφή Προγράμματος: Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους A’» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση...