Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια

Μάθε τα πάντα για τα Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Η A&C Komodromos αναλαμβάνει να οργανώσει και να υλοποιήσει Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια που απευθύνονται σε εργοδοτούμενους επιχειρήσεων/οργανισμών και ανέργους. Η εταιρεία μας διεξάγει τα Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια σε αίθουσες που είναι εγκριμένες από την ΑνΑΔ ως ΔΕΚ ( Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης) ή εξ αποστάσεως.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από εκπαιδευτές της εταιρείας μας που είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές κατάρτισης από τον φορέα της ΑνΑΔ και είναι επιχορηγημένα 80% -100% από την ΑνΑΔ.

Τα Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθήσουν:

-Άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις/οργανισμούς νοουμένου ότι έχουν την έγκριση του εργοδότη τους και ο εργοδότης τους έχει πληρωμένες τις εισφορές στο ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα άτομα που αιτούνται συμμετοχή.

– Οι αυτοεργοδοτούμενοι μπορούν να επιλέξουν εργοδοτούμενους τους  να παρακολουθήσουν Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια, αλλά οι ίδιοι δεν εμπίπτουν στην επιδότηση της ΑνΑΔ.

Η επιχείρηση/οργανισμός όπου εργάζονται να μην εμπίπτει στους  τομείς: Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, Κυβερνητικοί Υπάλληλοι.

Η A&C Komodromos προσπαθεί κάθε εξάμηνο να προσθέτει νέα σεμινάρια στην θεματολογία της και να αναπτύσσει νέες συνεργασίες με εκπαιδευτές που κατέχουν εγκεκριμένο τίτλο Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ ή εκπαιδευτές υψηλού επιπέδου στον τομέα τους.

Εάν κατέχετε τίτλο εκπαιδευτή ή έχετε εξειδικευμένες γνώσεις  θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε στους τίτλους σεμιναρίου που προσφέρουμε ή και σε νέους τομείς θεματολογίας νοουμένου ότι εμπίπτει στη θεματολογία της ΑνΑΔ.

«Επιχειρηματικός σχεδιασμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων & ευρωπαϊκά προγράμματα»

28 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   28 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης “Επιχειρηματικός σχεδιασμός Μικρομεσαίων επιχειρήσεων & ευρωπαϊκά προγράμματα” απευθύνεται σε

 • Ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ανεξαρτήτου τομέα.
 • Διευθυντικά στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Διευθυντές/Ιδιοκτήτες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Υπεύθυνους διαχείρισης κοινοτικών προγραμμάτων
 • Συμβούλους επιχειρήσεων
 • Φυσικά πρόσωπα που θέλουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση

Με τα εφόδια που θα πάρουν τα στελέχη των επιχειρήσεων θα μπορέσουν να δημιουργήσουν νέο μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με διάφορα σχέδια επιχορηγήσεων για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην σημερινή απαιτητική οικονομία.       Ανάλυση Κόστους Σεμιναρίου
-Κόστος Σεμιναρίου μετά την Επιδότηση ΑνΑΔ     συμπ. ΦΠΑ
(Κόστος Σεμιναρίου € – Επιδότηση ΑνΑΔ €= € + Φ.Π.Α  €)
-Κόστος Σεμιναρίου (χωρίς επιδότηση ΑνΑΔ)  €   συμπ. Φ.Π.Α

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους»

60 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   60 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές για αρχάριους» απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε θέσεις που είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άνεργους για να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί στην εξεύρεση εργασίας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα επαγγέλματα.

Ενότητες:

 • Περιβάλλον Windows
 • Διαδίκτυο
 • Εφαρμογές (Skype, Viber, Messenger)
 • Αποθήκευση Τοπικά
 • Cloud Αποθήκευση
 • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email)
 • Επεξεργασία Κειμένου -Word
 • Επεξεργασία Ηλεκτρονικών Φύλλων – Excel
 • Δημιουργία Παρουσιάσεων – Power Point

«Τεχνικές Εξωτερικού Πωλητή»

21 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   21 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνικές Εξωτερικού Πωλητή» απευθύνεται σε άτομα που εμπλέκονται ενεργά στο τμήμα πωλήσεων των επιχειρήσεων όπως είναι οι πωλητές, υπ. πωλήσεων και διευθυντές επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι με επιπρόσθετα προσόντα.

Ενότητες:

 • Ιστορική αναδρομή στον ρόλο του πωλητή
 • Προσέγγιση Πελάτη
 • Ο πωλητής
 • Ο πελάτης
 • Επαγγελματική εξυπηρέτηση
 • Στάδια πώλησης
 • Success Stories

«Επαγγελματική εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πελατών»

21 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   21 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Τεχνικές Εξωτερικού Πωλητή» απευθύνεται σε άτομα  που εμπλέκονται ενεργά στην εξυπηρέτηση πελατών όπως είναι οι γραμματείς, πωλητές, υπ. πωλήσεων, υπ. διαχείρισης παραπόνων  και διευθυντές επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι με επιπρόσθετα προσόντα.

Ενότητες:

 • Ιστορική αναδρομή στην εξυπηρέτηση Πελατών
 • Ο πωλητής
 • Ο πελάτης
 • Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Εξυπηρέτηση μέσω email
 • Επαγγελματική εξυπηρέτηση
 • Πιθανοί Πελάτες
 • Στάση πωλητή
 • Στάδια πώλησης
 • Επαγγελματικός χειρισμός παραπόνων και δύσκολων πελατών

«Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές»

28 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   28 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Διαχείριση Επενδύσεων:Forex-Παράγωγα-Μετοχές» απευθύνεται σε Ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, επιχειρηματίες και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων  που χρησιμοποιούν το συνάλλαγμα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, Οικονομολόγους , Λογιστές .

Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι με επιπρόσθετα προσόντα.

Ενότητες:

 • Αγορά Συναλλάγματος
 • Διαγράμματα κεριών
 • Activity based charts vs Time based charts  
 • Βασικοί σχηματισμοί κεριών
 • Price Channels
 • Περί Κινητών Μέσων Όρων
 • Περί μεταβλητότητας
 • Ο δείκτης Average True Range
 • Ο δείκτης AL Volatility
 • Περί στήριξης – αντίστασης
 • Ο δείκτης AL Support/Resistance Zones
 • Περί Stop Losses
 • Διαχείριση Κεφαλαίου (Money Management)
 • Πλατφόρμα Trade Station
 • Γνωριμία με την γλώσσα προγραμματισμού Easy Lanquage για δημιουργία αυτοματισμών στις στρατηγικές
 • Πλατφόρμα MetaTrader4
 • Γνωριμία με την γλώσσα προγραμματισμού MQL4 για δημιουργία αυτοματισμών στις στρατηγικές
 • Δημιουργία αυτοματισμών με την με την γλώσσα προγραμματισμού MQL4, στατιστικά εφαρμογής αυτοματισμών
 • Μελέτη περίπτωσης και τεχνική ανάλυση για στρατηγική σε παράγωγα(συμβόλαια) στην Tradestation
 • Ζεύγη Νομισμάτων
 • Μετοχές

«Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress – Woocommerce»

30 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   30 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Δημιουργία και προώθηση ηλεκτρονικού καταστήματος με το CMS WordPress – Woocommerce» απευθύνεται σε διευθυντικά στελέχη, άτομα που εργάζονται στο τμήμα πληροφορικής και προώθησης.

Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι με επιπρόσθετα προσόντα.

Ενότητες:

 • Διαδίκτυο – Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Webserver
 • CMS WordPress
 • Theme
 • Plugin
 • SEO
 • Social Media

«Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP & MYSQL »

42 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   42 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Προγραμματισμός WEB εφαρμογών με PHP & MYSQL » απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνικούς (ΙΤ).

Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι με επιπρόσθετα προσόντα.

Ενότητες:

 • Δημιουργία Web Εφαρμογών
 • Εισαγωγή στην PHP
 • Εκτύπωση PHP κειμένου
 • Μεταβλητές / Τύποι Δεδομένων PHP
 • Σταθερές PHP που τις χρησιμοποιούμε
 • Τύποι Χειριστών και που τους εφαρμόζουμε
 • PHP – Λήψη αποφάσεων
 • POST & GET
 • Sessions & Cookies
 • Πίνακες PHP
 • PHP – Strings
 • Κεφαλίδες – header
 • Συναρτήσεις – Functions
 • Advanced PHP
 • Σύνδεση Php με βάση δεδομένων MySQL
 • Εισαγωγή στην MySql
 • Εντολές MySQL
 • Διαδικασίες MySQL
 • Δημιουργία Φόρμας Σύνδεσης/Εγγραφής Χρήστη
 • MVC Model
 • Δημιουργία Εφαρμογής CMS και σύνδεση με βάση δεδομένων
 • Δημιουργία ενός Καλαθιού Αγορών στο CMS

«Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με HTML & CSS για αρχάριους»

42 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   42 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Προγραμματισμός Ιστοσελίδων με HTML & CSS  για αρχάριους» απευθύνεται σε επαγγελματίες τεχνικούς (ΙΤ).

Το πρόγραμμα αφορά επίσης άνεργους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις πιο πάνω θέσεις και θέλουν να είναι προετοιμασμένοι με επιπρόσθετα προσόντα.

Ενότητες:

 • Προγραμματισμός Ιστοσελίδων
 • HTML
 • Ετικέτες (Tags)
 • Παράγραφοι (Paragraphs)
 • Κεφαλίδες (Headings)
 • Λίστες (Lists)
 • Σύνδεσμοι (Links)
 • Εικόνες (Images)
 • Πίνακες (Tables)
 • Div Tags
 • Span element
 • Φόρμες (Forms)
 • Meta Tags γιατί και πώς τα ορίζουμε
 • Javascript, πως ενσωματώνουμε κώδικα στην HTML
 • Δηλώσεις (Declarations)
 • Σχόλια (Comments), πως τα δημιουργούμε
 • Ειδικοί Χαρακτήρες (HTML Character Entities)
 • Ενσωμάτωση (Embed Tag)
 • Επιπλέον Tags
 • Πλαίσια (Frames)
 • Εισαγωγή στο CSS. CSS Terminology
 • Επιλογείς, Ιδιότητες και Τιμές (Selectors,Properties and Values)
 • Χρώματα (Colors)
 • Κείμενο (Text)
 • Περιθώρια και Συμπλήρωση (Margins and Padding)
 • Πλαίσια (Frames)
 • Όρια (Borders
 • Περίγραμμα (Outline), διάφοροι τύποι και εφαρμογές
 • Επιλογείς κλάσεων και ID (Class and ID Selectors)
 • Ομαδοποίηση και Εμφωλιασμός (Grouping and Nesting)
 • Ψευδό-κλάσεις (Pseudo Classes)
 • Φόντο (Background)
 • Εμφάνιση Στοιχείων (The Display Property)
 • Πίνακες CSS (CSS Tables)
 • Εμφάνιση Σελίδας (Page Layouts)
 • Κανόνες CSS (Rules)
 • Ψευδό-στοιχεία (Pseudo Elements) Δηλώσεις (Declarations)
 • Ιδιαιτερότητα (Specificity)
 • Δείκτης Ποντικιού (Cursor)
 • Λίστες (Lists), μορφοποίηση
 • Εικόνες και CSS(Images in CSS)
 • Διαστάσεις (Dimensions)
 • Εισαγωγή στο CSS3
 • CSS 3
 • HTML 5
 • Δημιουργία ιστοσελίδας με πολλαπλά pages που θα επικοινωνούν μαζί τους σε html5 & css3

«Business Messaging- GOTOCUBE Auto SMS System»

18 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   18 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Business Messaging – GOTOCUBE Auto SMS System » απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη, Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Επιστημονικό Προσωπικό, Γραμματειακό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό, καθώς και  άτομα που εργάζονται στο τμήμα προώθησης, τμήμα πληροφορικής, τμήμα λογιστηρίου, Τμηματάρχες ή άνεργους για να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για την σωστή εφαρμογή του Business Messaging και να ενσωματώσουν στην εργασία τους Mobile κανάλια επικοινωνίας όπως είναι το SMS με εκμάθηση μέσω της χρήσης πλατφόρμας GOTOCUBE.

(*προαπαιτούμενες γνώσεις είναι η καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή)

 

 • Εισαγωγή στο Business Messaging
 • Δημιουργία SMS
 • Βέλτιστες Πρακτικές και Παραδείγματα Χρήσης SMS
 • Πάροχοι και Πλατφόρμες Messaging
 • Δυνατότητες της πλατφόρμας GOTOCUBE Auto SMS System
 • Δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα  GOTOCUBE Auto SMS System
 • Καταχώρηση Επφών στην πλατφόρμα GOTOCUBE Auto SMS System
 • Αποστολή Μηνύματος (SMS) μέσω της πλατφόρμας GOTOCUBE Auto SMS System
 • Διαχείρηση Ονομαστικών Εορτών – Αυτοματοποιημένο σύστημα της πλατφόρμας GOTOCUBE Auto SMS System
Στάμπα Σεμιναρίων με το Λογότυπο της εταιρείας

«Ο ΓΚΠΔ στις επιχειρήσεις (GDPR)»

21 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   21 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:
Το πρόγραμμα κατάρτισης «Ο ΓΚΠΔ στις επιχειρήσεις (GDPR)» απευθύνεται  σε Διευθυντικά στελέχη,Τμηματάρχες, Γραμματειακό και Διοικητικό Προσωπικό ή άνεργους για να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για την σωστή εφαρμογή του Κανονισμού GDPR στην εργασία τους. Ο Κανονισμός ΓΚΠΔ (GDPR) εφαρμόστηκε στην Κύπρο απο τον Μαίο του 2018.

Ενότητες:

 • Εισαγωγή στο GDPR
 • Βασικές Έννοιες του GDPR
 • Ορολογία του GDPR
 • Αρχές της επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Κριτήρια Νόμιμης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων
 • Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
 • Προσωπικά Δεδομένα στην Εργασία
 • Κυρώσεις
 • Μηχανισμός Συνεργασίας (One Stop Shop)
Στάμπα Σεμιναρίων με το Λογότυπο της εταιρείας

«Βασικές αρχές ΦΠΑ»

18 Ώρες Εκπαίδευσης

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε Περισσότερα

Διάρκεια:   18 Ώρες

Περιγραφή Προγράμματος:
Το πρόγραμμα κατάρτισης «Βασικές αρχές ΦΠΑ » απευθύνεται σε Διευθυντικά στελέχη, Διευθυντές/Ιδιοκτήτες Επιχειρήσεων, Επιστημονικό Προσωπικό, Υπεύθυνο Προσωπικό στο τμήμα προώθησης, τμήμα λογιστηρίου ή άνεργους για να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για την σωστή εφαρμογή του ΦΠΑ  στην εργασία τους.

(*προαπαιτούμενες γνώσεις είναι η βασική γνώση Λογιστικής)

Ενότητες:

 • Γενικές Γνώσεις ΦΠΑ
 • Τιμολόγια ΦΠΑ
 • Τήρηση Λογιστικών και άλλων Αρχείων
 • Φορολογικές Δηλώσεις και πληρωμή του Φόρου

Διαδικασία

Την διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και καταβολής επιχορήγησης διεξαγωγής σεμιναρίου τα αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

 Εσείς το μόνο που έχετε είναι να μας ενημερώσετε τον τίτλο σεμιναρίου που επιθυμείτε και τα άτομα που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των Πολυεπιχειρησιακών  σεμιναρίων είναι αναρτημένες στο ημερολόγιο της ιστοσελίδας μας.

Δεν υπάρχει περιορισμός παρακολούθησης Πολυεπιχειρησιακών Σεμιναρίων.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Πολυεπιχειρησιακά ΑνΑΔ

«Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου».

5 + 10 =

ανακοινώσεις